Градски одбор СПС Нови Сад


Градски одбор СПС у Новом Саду

Градски одбор СПС у Новом Саду

 

Председник Градског одбора:

Слободан Цветковић

Потпредседници Градског одбора:

Милан Селаковић

Веселин Бојат

Мирослав Копања

Мирка Лукић Шаркановић

Секретар Извршног одбора:

Дарко Јевтић

Председник Социјалистичке омладине:

Чланови Извршног одбора:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИШТЕ  
1
ВЕСЕЛИН БОЈАТ
1961
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
2
БЛАЖО ВУЈОВИЋ
1951
ИНЖЕЊЕР ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА
3
ИЛИЈА ГОСТОВИЋ
1979
АДВОКАТ
4
МИОДРАГ ДРАПШИН
1972
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
5
МИЛАН ЂУКИЋ
1974
МАГИСТАР ПРАВНИХ НАУКА
6
САША ЖИВКОВИЋ
1970
МЕНАЏЕР САВРЕМЕНОГ БИЗНИСА
7
МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВ
1976
8
ДАРКО ЈЕВТИЋ
1973
МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА
9
МИРОСЛАВ КОПАЊА
1960
МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА
10
САЊА КРСТИЋ
1989
АПСОЛВЕНТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
11
ДАНИЈЕЛ МАЛЕТИЋ
1984
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
12
БОРКО МИЛАНОВИЋ
1977
13
НИКОЛА НЕДЕЉКОВИЋ
1977
14
МАРКО ПЕКИЋ
1981
15
ЗОРАН ПЕТКОВИЋ
1962
16
ИГОР ПЕШКО
1981
17
ГОРАН РАДИЋ
1983
18
МИЛАН СЕЛАКОВИЋ
1963
19
МИОДРАГ СТАНИСАВЉЕВИЋ
1982
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ
20
БРАНКО ЋУРЧИЋ
1964
21
СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ
1974

 

Чланови Градског одбора:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИШТЕ  
1
БРАНИСЛАВ АНДРИЋ
1977
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
2 БОЈАН АНДРИЋ 1986 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
3 ДРАГАН АЏИЋ 1985 АПСОЛВЕНТ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
4 МЛАДЕН БАБОВИЋ 1978 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
5 МИРОСЛАВ БАБОВИЋ 1980 ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6 РАДЕ БАЈИЋ 1947  
7 МИЛАН БАСАРИЋ 1948 САОБРАЋАЈНИ ИНЖИЊЕР
8 БРАНИСЛАВА БЕЛИЋ 1956 ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
9 НИКОЛА ТОМИСЛАВ БЈЕЛИЦА 1979  
10 ВЕСЕЛИН БОЈАТ 1961 ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
11 СНЕЖАНА ВОЈВОДИЋ 1988 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
12 БЛАЖО ВУЈОВИЋ 1951 ИНЖЕЊЕР ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА
13 СНЕЖАНА ВУЈОВИЋ 1968 ПРОГРАМЕР
14 ТАТЈАНА ВРАЧЕВИЋ 1982 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
15 ЗДРАВКО ВУЧЕНОВИЋ 1956  
16 ИЛИЈА ГОСТОВИЋ 1979  
17 АЛЕКСАНДРА ДАБИЋ 1989 ДИПЛОМИРАНИ МАСТЕР ПРАВНИК
18 СТЕВАН ДОРОШКИ 1966  
19 ЗОРАН ДРАПШИН 1961  
20 МИОДРАГ ДРАПШИН 1972 ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
21 ЗОРАН ДРАЧА 1976 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
22 АЛЕКСАНДРА ЂАНКОВИЋ 1987 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА - МАСТЕР
23 ДУШАНКА ЂОКИЋ 1972 МАГИСТАР КЊИЖЕВНИХ НАУКА
24 ДАРКО ЂОРЂЕВИЋ 1974 СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР МАРКЕТИНГА
25 МИЛАН ЂУКИЋ 1974 МАГИСТАР ПРАВНИХ НАУКА
26 ЗОРИЦА ЂУРЂЕВ 1953 ПЕНЗИОНЕР
27 БРАНИМИР ЕРБЕЗ 1982 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР
28 САША ЖИВКОВИЋ 1970 МЕНАЏЕР САВРЕМЕНОГ БИЗНИСА
29 МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВ 1976  
30 НЕМАЊА ИВАНОВИЋ 1981 ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
31 ИЗОЛДА ЈАНКОВИЋ 1981  
32 ДАРКО ЈЕВТИЋ 1973  
33 БРАНИСЛАВ ЈУРИШИН 1977 ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ПОЉОПРИВРЕДЕ
34 МИРЈАНА КНЕЖЕВИЋ 1989 СТУДЕНТ
35 НЕНАД КОВАЧЕВИЋ 1984  
36 ЖЕЉКО КОСТАНДИНОВИЋ 1974  
37 МИРОСЛАВ КОПАЊА 1960 МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА
38 САЊА КРСТИЋ 1989 АПСОЛВЕНТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
39 НИКОЛИНА КУРУЗОВИЋ 1974 ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ
40 НИКОЛА ЛОВРИЋ 1960 ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
41 НЕДЕЉКО ЛУГОЊА 1954 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР
42 СТЕВАН ЛУГОЊА 1980 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
43 ДРАГАН ЛУЧИЋ 1978 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
44 ДАНИЈЕЛ МАЛЕТИЋ 1984 ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
45 ГОРДАНА МАРКОВИЋ 1960  
46 МАРКО МАРКОВИЋ 1989  
47 РОСИТА МИКУШ 1979  
48 БОРКО МИЛАНОВИЋ 1977  
49 ГОРДАНА МИЛОВАНОВИЋ 1965  
50 МИНА МИЛОШЕВИЋ 1990 МАСТЕР ИЖИЊЕР МЕНАЏМЕНТА
51 ГОЈКО МИЋУНОВИЋ 1984 ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ
52 НИКОЛА НЕДЕЉКОВИЋ 1977  
53 БОРИС НОВАКОВИЋ 1989 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
54 ГОРАН ПЕЈЧИЋ 1952  
55 МАРКО ПЕКИЋ 1981  
56 ЗОРАН ПЕТКОВИЋ 1962  
57 ИГОР ПЕШКО 1981  
58 МИЛЕНКО ПИВАШ 1958  
59 МИЛИЈАНА ПРИЈОВИЋ 1964 ТЕХНИЧАР - АДМИНИСТРАТОР
60 ГОРАН РАДИЋ 1983  
61 БРАНИСЛАВ РАДИШИЋ 1983 ИНЖЕЊЕР ПРОИЗВОДНОГ МЕНАЏМЕНТА
62 МИЛАН РАДУЈКОВИЋ 1956  
63 ДРАГАН РАЂЕН 1965 МЕНАЏЕР САВРЕМЕНОГ БИЗНИСА
64 МИЉАН РАИЧЕВИЋ 1987 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
65 ВИОЛЕТА РИСТИЋ 1979  
66 КАТАРИНА РУНТИЋ 1985 ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
67 ВЛАДЕ САВАНОВИЋ 1956  
68 ВЛАДИМИР САМАРЏИЋ 1956  
69 МИЛАН СЕЛАКОВИЋ 1963  
70 ДРАГИЦА СОМБОРАЦ ГОСТОВИЋ 1982 ДИПЛОМИРАНИ МАСТЕР ПРАВНИК
71 РАДЕ СТАНИВУК 1953 МАГИСТАР ЕКОНОМСКИХ НАУКА
72 БРАНИСЛАВА СТАНИМИРОВ 1970  
73 МИОДРАГ СТАНИСАВЉЕВИЋ 1982 ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ
74 МИЛЕ ТАНКОСИЋ 1989 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР
75 ДРАГАН ТОДОРИЋ 1967 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР
76 ТОМИСЛАВ ТОДОРОВИЋ 1970 ДОКТОР ЕКОНОМСКИХ НАУКА
77 ЂУРО ТОЈАГИЋ 1983 ПРОФЕСОР СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
78 МАРКО ТОПО 1980  
79 АНЂЕЛКО ТРАВАР 1969  
80 АНЂА ЋАТО 1963 ПРВНИ ТЕХНИЧАР
81 САША ЋУРЧИЋ 1974 КУЛТУРОЛОГ
82 БРАНКО ЋУРЧИЋ 1964  
83 ТИБОР ХАЛАШИ 1949 ДОКТОР ТЕХНИЧКИХ НАУКА
84 СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ 1974  
85 АЛЕКСАНДАР ЦЕКОВИЋ 1982 МАСТЕР ИНЖИЊЕР МАШИНСТВА
86 НИКОЛА ШИЉЕГОВИЋ 1982  
87 ПРЕДРАГ ШПАРАВАЛО 1952 ИНЖЕЊЕР ОРГАНИЗАЦИЈЕ