Градски одбор СПС Нови Сад


ЗАПОШЉАВАЊЕ
Запослити што више Новосађанки и Новосађана усмеравањем постојећих градских ресурса
• Подстицањем самозапошљавања финансирањем најбољих бизнис планова уз обавезу упошљавања Новосађана без посла
• Додела градског пољопривредног земљишта на коришћење за најбоље пословно идеје из области пољопривреде
• Бесплатни пословни простор за најбоље пословне идеје