Градски одбор СПС Нови Сад


Управа у служби грађанки и грађана
Доступније,ефикасније и јефтиније
• Увођење јединственог инфо шалтера у центру града где ће грађани на једном месту решити своје административне проблеме
• Уместо 47 постојећих месних заједница увести мањи број градских квартова са већим надлежностима у циљу решавања конкретних проблема
• Укидање и спајање појединих градских управа и јавних предузећа због повећања ефикасности рада и смањења трошкова